Prawniczy Blog

Adwokat

Proste środki na zmotywowanie pracownika

Traktujesz swoich zatrudnionych świetnie, finansujesz im wypłatę, udzielasz im płatnych urlopów jak i oferujesz ponadplanowe bonusy. Pomimo tego, z jakiegoś względu nie dają z siebie wszystkiego. Pojawiają się w pracy na czas, robią co do nich należy lecz ich postawa i rezultaty nie są satysfakcjonujące. Wtedy doświadczasz olśnienia. Twoim pracownikom brakuje podstawy dobrej etyki pracy: motywacji.

Żeby pracownicy z radością przechodzili do swoich zadań, rezultatem czego będą lepsze efekty ich postępowań, wypróbuj sześć wzmianek, które pomogą Ci zmotywować pracowników.

1. Najważniejszym środkiem na zmotywowanie zatrudnionych jest sprawienie, aby odczuwali, iż ich praca jest niezmiernie istotna. Ostatnie badania potwierdzają, iż praca, dzięki której czuje się sens będzie odpowiednio wynagradzana. Doskonałym sposobem na to jest ustalenie celów i wizji swojej firmy oraz zaangażowanie zatrudnionych do realizacji postanowień.

2. Życzliwa komunikacja i skuteczne dzielenie się wiadomościami ze swoimi zatrudnionymi, by mieć przejrzysty obraz tego w jakim kierunku podąża firma. To gwarancja na to, że będą podejmowane poprawne decyzje na podstawie aktualnej sytuacji.

3. Każdy zatrudniony winien mieć wyznaczone osobiste cele powiązane z podjętym stanowiskiem. Nie wystarczy jedynie określenie obowiązków, każdy musi zostać poinformowany również o przewidywanych efektach. Poprzez określenie ról i oczekiwań, pracownicy będą precyzyjnie wiedzieć czego wymaga od nich firma.

4. Monitorowanie wyników, lecz nie w taki sposób aby kogokolwiek obwiniać. Właściwa komunikacja winna odbywać się na rozmowie, aby pracownik wiedział co wyszło nie tak i jakim sposobem poprawić sytuację.

5. Budowanie teamów, w których ludzie będą sobie ufać i nawzajem się motywować. Dzięki temu umożliwi się im trochę wolności w samodzielnym zarządzaniu.

6. Uznanie jest dalej mocnym motorem do działania. Ażeby zatrudniony jak najlepiej wykonywał swoją pracę, należy pozwalać na efektywne pochwały za osiągnięte cele.

Gdy zatrudniony ma zapewnione stosowne warunki, wypowiedzenie umowy o pracę jest rzadkością.