Prawniczy Blog

Adwokat

Jak chronić się przed mobbingiem w miejscu pracy?

Mobbing w miejscu pracy szerzy się jak wirus. To dla mnie niesamowite, iż więcej niż 50% wszystkich pracowników jest terroryzowanych w miejscu pracy.

Znęcanie się w miejscu pracy dotyczy wszystkich stanowisk i obejmuje zarówno mężczyzn a także panie. Prześladowania i szykany dotyczą całego szeregu zatrudnionych niezależnie od płci.

Rezultaty bycia ofiarą takich działań są zróżnicowane. Wiele osób doświadcza depresji, ostatecznie potrzebując pomocy terapeuty. Ofiara z biegiem czasu może stracić pewność siebie i zatracić poczucie swojej wartości.

Mobbing uważany jest za kluczowy kłopot w miejscach pracy. Pomimo, iż jest niezgodny z prawem znaczna część ofiar nie podejmuje działań prawnych. Zarówno dla mężczyzn jak i kobiet zastraszanie w miejscu pracy nie powinno się bagatelizować. Zgłosić się można do specjalisty jak adwokat Wrocław.

Oto lista rzeczy, które można uznać za mobbing w miejscu pracy:

-atakowanie wizerunku danej osoby poprzez ogłaszanie nieestetycznych plotek i kłamstw,

- wyłączenie ofiary z grupy w celu izolacji od innych pracowników,

- zastraszenia,

- umyślne utrudnianie pracy,

- odbieranie obowiązków pracownika bez powodów,

- zmiany struktury pracy i wytycznych na każde skinienie,

- nałożenie terminów, które nie mogą być spełnione w celu ograniczenia skuteczności działań danej osoby,

- ingerowanie w prywatność przez szpiegowanie,

- dostarczenie nieprawidłowych wiadomości w celu wprowadzenia zatrudnionego w błąd.

Obowiązkiem pracodawcy jest zweryfikowanie, że spółka solidnie działa przeciw mobbingowi w miejscu pracy. Skutkiem nierozwiązanych kłopotów w pracy może być rozwiązanie umowy.