Prawniczy Blog

Adwokat

Prawa pracownika

Zaledwie kilka lat temu, ochrona zatrudnionych była nieduża jeżeli w ogóle jakaś była. W tym okresie traktowanie pracownika dobrze bądź źle spoczywało w kwestii właściciela firmy. Warunki pracy były niejednokrotnie ubogie: przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy niewystarczające a w wielu przypadkach nie egzekwowane. Spora część zatrudnionych nie odbierała żadnych korzyści z odszkodowania – nie było ubezpieczeń.

Wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej, rozpoczęty pozostał ruch migracji ludności wiejskiej do miast. Wiele osób chciało znaleźć pracę w prężnie rozwijającym się mieście. Albowiem liczba zatrudnionych wzrastała z uwagi na rosnące zapotrzebowanie gospodarki, warunki pracy raptownie się pogorszyły. Rząd stanął na wysokości zadania i wdrożył ochronę praw zatrudnionych, które z upływającym czasem stały się podstawą dla nowoczesnego prawa pracy.

Prawo pracy zapewnia ramy prawne w zakresie traktowania pracowników. Dosadnie określa sprawiedliwe uposażenie, akceptowalny poziom warunków pracy i godzin pracy, sposób traktowania podwładnych, procedury zatrudnienia i zwalniania z umów. Prawo pracy chroni w dodatku przed dyskryminacją na podstawie płci, wieku, rasy i religii.

Niezgodne z prawem bądź niesprawiedliwe zwolnienie odnosi się do sytuacji, w której pracownik odczuwa że został on mylnie zwolniony ze swojego stanowiska. Może to wynika z braku określonego wypowiedzenia czy właściwej odprawy z tytułu zwolnienia. Nie ma znaczenia co jest pretekstem zwolnienia – istnieją pewne procedury, które muszą być przestrzegane. Wypowiedzenie umowy o pracę musi zostać sporządzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami. W razie wątpliwości skontaktuj się z adwokat Wrocław prawo pracy.